Category Archives: Uncategorized

Welcome

Croeso i St Twrog, Eglwys Plwyf Llanddarog.

Saif yr eglwys ar y bryn gyda’i thwr pigfain yn amlwg i bawb sy’n teithio ar y heol brysur, yr A48, rhwng Cross Hands a Chaerfyrddin, a nepell o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Llanddarog, enwog iawn ydwyd – yn uchder

Dy glochdy’th neillduwyd,
Caer hirsyth yn creu arswyd,
O Sir Gar i’r sêr a gwyd
(Anhysbys)

Yn y fangre hon mae addoliad a gweddi wedi eu hoffrymu a chariad Duw yng Nghrist Iesu wedi ei gyhoeddi ers dyddiau y Brenin Hywel Dda, yn y ddegfed ganrif (Credir bod y Darog, yn Llanddarog yn un ô’i swyddogion) ond ymhellach yn ol na hynny I’r chweched ganrif, Oes y Seintiau, pan y bu i Twrog, un o’r seintiau Celtaidd sefydlu ei gymuned – Y Llan – ar yr ucheldir rhwng Cwm Gwendraeth a Dyffryn Tywi.

Mae’r Addoliad a’r weddi, y tystio, y gwasanaethu a’r gyfeillach yn parhau hyd heddiw ac yn foddion gras i’r gynulleidfa ffyddlon.

Slawer dydd roedd yna dollen gyswllt rhwng y plwyf a’r diwydiant glo yng Nghwm Gwendraeth ond erbyn hyn mae’n bywyd a’n haddoliad yn adlewyrchu cymeriad gwledig ein plwyf.

Gwahoddwn chi’n dwymgalon I ymweld â ni yma yn St Twrog. Mae yna ddau wasanaeth bob Sul, un yn yr iaith Gymraeg a’r llall yn y Saesneg. Rydyn ni’n darparu ar gyfer pawb.

_____________________

Eglwys St Twrog yw Eglwys Plwyf Llanddarog ond ers 1966 ymunwyd ni â phlwyf cyfagos Llanarthne. Mae’r plwyf Llanarthne a Llanddarog yn Esgobaeth Tyddewi.

_______________________