Wardeniaid

Ein Wardeiniaid yn yr Eglwys yw Mr Peter Rees a Mrs Mair Rees. I gysylltu â’r naill neu’r llall ohonynt, gweler y dudalen ‘Cysylltwch â Ni’.