Organyddion ac Aelodau’r Côr

Organyddion
Sue Evans
John James
Wendy Jones
Doreen Rees

Aelodau’r Côr
Nia Thomas

Huw Voyle Williams

Heather Witt