Polisiau

Mae copïau o’n polisïau ar gael gan yr Offeiriad â Gofal (Canon Dewi Roberts), ee Amddiffyn Plant, Iechyd a Diogelwch, a Pholisïau Cyfleon Cyfartal.