Dyddiadau i’ch Dyddiadur

Please click on this link to find out what’s happening in our Church:

Er mwyn cadw at ganllaw Covid-19 ni chynhelir unrhyw wasanaethau yn Eglwys St Twrog o ddydd Mercher 18 Mawrth nes bydd rhybudd pellach.

Chwefror i Ebrill 2020

Tachwedd 2019 i Ionawr 2020

Awst i Hydref 2019

Hydref i Rhagfyr 2018

Gorffennaf i Medi 2018

Ebrill i Mehefin 2018

Ionawr i Mis Mawrth 2018

Hydref i Rhagfyr 2017

Ionawr i Mis Mawrth 2017

Hydref i Rhagfyr 2016

Gorffennaf i Medi 2016

For previous dates please contact the web co-ordinator.