Offeiriad y Plwyf a Arweinydd Tîm Gweinidogaeth

BryanCafodd Canon Bryan Witt ei eni yng Nghaerloyw yn 1952 ac yna symud i Swydd Hampshire pan oedd ond ychydig o fisoedd oed. Mynychodd Goleg Amaethyddol o 1970 hyd 1973 ac yna ffermio ar y fferm deuluol.

Gwnaeth Bryan hyfforddi am yr offeiriadaeth ordeiniedig yng Ngholeg Diwynyddol Sant Michael a Phrifysgol Cymru Caerdydd hyd nes iddo gael ei ordeinio yn 1984. Roedd yn Gurad yn Betws a Rhydamman o 1984 hyd 1987 a Ficer Llanllwni a Chapel Dewi (Llandysul) o 1987 hyd 1991. O 1991 hyd 2004 Bryan oedd Ficer Llangennech a’r Hendy ac wedyn symud i fod yn Ficer Sancler, Llangynin, Llanddowror a Llanfihangel Abercywyn hyd 2015.

Yn ystod y blynyddoedd yma bu hefyd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg yr Esgobaeth o 1997 hyd 2009, a Chyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth o 2009 hyd y presennol. Cafodd ei wneud yn Ganon Mygedol o Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi o 2011 hyd 2013 a Canon 2il Gylch yn 2013.

Mae hefyd yn Gaplan Undeb y Mamau yn Nhalaith Cymru ac Esgobaeth Ty Ddewi ac hefyd yn Gaplan Ardal i’r Lleng Frenhinol Frydeinig.Mae bod yn aelod o Gor Glandulais yn rhoi pleser mawr iddo gan ei fod yn hoffi cerddoriaeth a chanu mewn cor.