Neges o’r Ficer 23 Mawrth 2020

Annwyl Gyfeillion

Yn dilyn cyfarwyddyd ddiweddaraf yr Esgob, bydd yn rhaid i Eglwys Llanddarog aros ar gau nes bydd yr argyfwng presennol drosodd. Roeddem wedi gobeithio y gallem gadw’r Eglwys ar agor ar gyfer gweddi a myfyrdod tawel.  Ond nid yw hyn yn bosibl mwyach.

Fe’ch cadwaf yn fy meddyliau a’m gweddïau. Boed i ni wybod tangnefedd ysbryd a gorffwys o’n mhewn hyd yn oed yng nghanol yr ansicrwydd a’r ofn sydd o’n cwmpas.

“Dychwel, O fy enaid, i’th orffwysfa; canys yr ARGLWYDD fu dda wrthyt.”

                                                                                               Salm 116: 7

“Arglwydd, gad im dawel orffwys

  Dan gysgodau’r palmwydd clyd

Lle yr eistedd pererinion

  Ar eu ffordd i’r nefol fyd,”

                              William Ambrose (Emrys) 1813-1873

Pob Bendith yng Nghrist

Canon Dewi